Koopcontract getekend, en dan? Aankoopmakelaar, Nivita Makelaars, weet wat je moet doen

Het koopcontract is getekend! De eerste stappen zijn gezet, Proost. Echter je bent er nog niet. Welke stappen moeten nu nog worden genomen? Nivita Makelaars vertelt meer hierover.

 1. Wanneer plan ik een afspraak met de hypotheekadviseur?

Zodra de koopovereenkomst getekend is kun je verder aan de slag met de hypotheekaanvraag. Tot dusver heb je al veel voorbereidend werk gedaan en de nodige werkgevers- en inkomensdocumenten verzameld. Vaak is het taxatierapport ook al gereed en kun je zo snel mogelijk de hypotheek finaliseren.

 1. Welke verzekeringen heb ik nodig voor mijn koophuis?

De hypotheekverstrekker eist dat jij een opstalverzekering afsluit. Met een opstalverzekering verzeker je je woning tegen schade door bijvoorbeeld een brand of storm.  Bij een eengezinswoning moet je de opstalverzekering apart afsluiten. Bij een appartement neem je deel aan de opstalverzekering via de VvE en sluit je dus geen aparte opstalverzekering af. De volgende verzekeringen zijn niet verplicht maar wel handig: inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, overlijdensrisicoverzekering en rechtsbijstandsverzekering Categorie “Wonen”.  Wij raden u zeker aan om vooral voor het eerste jaar een rechtsbijstandverzekering af te sluiten voor de categorie ‘Wonen’. Waarom? Komt u na de aankoop een (verborgen) gebrek tegen of ontstaat er een geschil met een aannemer, dan vergoedt deze verzekering de kosten van een gerechtelijke procedure en/of die van een jurist of advocaat. De hypotheekadviseur of u zelf kan deze verzekering voor u afsluiten. De makelaar mag dit niet vanwege wet- en regelgeving. Op deze website lees je meer over verzekeringen: www.verzekeraars.nl

 1. Wanneer start de bedenktijd?

De bedenktijd begint te lopen om 0.00 uur van de dag nadat de koper een exemplaar van de door hem en de verkoper ondertekende koopovereenkomst heeft ontvangen. Van deze drie dagen moeten er twee dagen werkdagen zijn. Eindigt de bedenktijd op een zaterdag, zondag of feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot en met de eerstvolgende dag die dat niet is.

Als de koper een beroep wil doen op de bedenktijd, moet hij ervoor zorgen dat de ontbindingsverklaring de verkoper vóór het verstrijken van de drie-dagen-termijn heeft bereikt. De wettelijke bedenktijd geldt overigens niet voor de koper die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, en ook niet voor de verkoper.

 1. Wat doet de notaris bij het kopen van een huis?

Nu de koopovereenkomst is ondertekend zullen wij ervoor zorg dragen dat alle documenten naar de notaris worden verzonden. De notaris gaat aan de slag met dossiervorming en kadastraal recherche. Jij zult ook e-mails ontvangen van de notaris om bijvoorbeeld je kopie legitimatie te versturen (ook al heeft de makelaar dit reeds gedaan). Daarnaast zul je zelf een inlichtingenlijst moeten invullen. Wil je spaargeld inleggen om je hypotheeksom te verlagen, dien je dit ook te verantwoorden in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Om de overdracht door te laten gaan ben je verplicht om zelfstandig alle door de notaris formulieren tijdig in te vullen. Voor meer informatie: https://www.fiu-nederland.nl/nl/wetgeving/wetgeving-algemeen/wwft

 1. Eigendomsoverdracht woning: wat gaat er gebeuren?

Nivita Makelaars reserveert een tijdstip voor de ondertekening bij de notaris. Zodra dit tijdstip definitief is, ontvang je hierover bericht van de notaris en van ons. Dan maken wij ook de afspraak met de verkoopmakelaar voor de eindinspectie. Ongeveer zeven werkdagen voor de overdracht zullen we ook de nota van afrekening, de leveringsakte en hypotheekakte ontvangen. Wij zullen de nota van afrekening en leveringsakte doornemen en controleren op juistheid. De hypotheekadviseur dient de hypotheekakte te controleren en met je te bespreken.

Vergeet niet een geldige legitimatiebewijs mee te nemen naar de notaris. Dit kan een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zijn. Bij de notaris wordt de nota van afrekening, leveringsakte en hypotheekakte besproken en ondertekend.

Kun jij als koper niet bij de notarisafspraak aanwezig zijn? Dan kun je een notariële volmacht afgeven aan de notaris of een ander persoon. Kun je dit ruim van te voren e-mailen naar de notaris? De notaris zal dit dan verder met je regelen.

De huissleutels zul je bij de notaris ontvangen nadat de akte van levering is getekend.

 1. Samen een huis kopen zonder trouwen of een geregistreerd partnerschap

Ja dat kan! Juridisch gezien ben je in deze gevallen geen wettelijke erfgenaam van elkaar. Dus komt een van jullie te overlijden wordt een deel van het huis van de erfgenamen van je overleden partner. Denk hier goed over na. Daarom is het wijsheid om voor het eigendomsoverdracht een samenlevingscontract of een testament af te sluiten. Maak vooraf een afspraak bij de notaris om je te laten informeren en regel deze zaken goed.

 1. Waarom worden de aktes ingeschreven in het Kadaster?

Nadat de leveringsakte en hypotheekakte zijn ondertekend bij de notaris worden deze documenten digitaal aangeboden aan het Kadaster. Eerst moet notaris nog een laatste check doen in het Kadaster. Namelijk nagaan of op het laatste minuut beslag is gelegd op het huis. Een beslaglegging wordt ingeschreven in het Kadaster en is daardoor verifieerbaar. Daarom wordt de leveringsakte ook wel een minuutakte genoemd, omdat de exacte tijdstip van ondertekening onder de handtekeningen staat. Indien er geen beslag is gelegd op het huis worden de aktes ingeschreven in het Kadaster. Dan pas gaat het eigendom ook echt juridisch over. Indien er wel beslag is gelegd, zal de notaris direct contact opnemen met de koper en de makelaar. De gelden worden dan ook veilig gehouden op de bankrekening van de notaris. Een dergelijke situatie komt zelden voor. Nadat de aktes zijn verwerkt in het Kadaster ontvang je een eigendomsbewijs. Het kan weken duren voordat je het eigendomsbewijs hebt ontvangen. In de tussentijd ben je juridisch eigenaar geworden. Dit is ook zichtbaar in het online systeem van het Kadaster.

 1. Koopovereenkomst inschrijven in het Kadaster: is dat echt nodig?

Nivita Makelaars adviseert te allen tijde om de koopovereenkomst in te schrijven in het Kadaster. Het doel van registratie is dat de koper wettelijk beschermd wordt tegen risicovolle gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen kunnen plaatsvinden tussen het moment van het tekenen van de koopovereenkomst en het eigendomsoverdracht bij de notaris. Het inschrijven van een koopakte is geen verplichting.

Inschrijving van de koopakte gebeurt door de notaris. Bij inschrijving van de koopakte ga je er mee akkoord dat al jouw gegevens en de details van de koop openbaar worden gemaakt. Het Kadaster is immers een openbaar register.

De registratie beschermt je onderstaande gebeurtenissen voor de duur van maximaal zes maanden:

 • Een verkoop en levering van de woning aan een andere koper
 • Beslagen die na de inschrijving worden gelegd
 • Verhuur van de woning
 • Kwalitatieve bedingen die na de inschrijving tot stand zijn gekomen
 • Faillissement, surséance van betaling, schuldsanering of onderbewindstelling van verkoper
 • het zonder overleg vestigen van een voorkeursrecht door de overheid. De overheid gaat dan niet voor de koper.

Het inschrijven van de koopovereenkomst bij het kadaster brengt kosten met zich mee. De notariskosten, kadasterkosten en de btw bedragen ongeveer € 300. Als de eigendomsoverdracht niet doorgaat, moet de inschrijving van de koopovereenkomst ook weer bij het kadaster verwijderd worden. Dit brengt ook kosten met zich mee.

 1. Wanneer moet ik de kosten koper betalen?

Op de nota van afrekening die je zult ontvangen van de notaris kun je precies zien welk bedrag onderaan de streep nog gestort moet worden op de bankrekening van de notaris. Dit bedrag bestaat uit de kosten koper, verrekening zakelijke lasten eigenaars aandeel en eventueel jouw eigen inleg op de koopsom. Deze nota ontvang je ongeveer twee weken voor de geplande eigendomsoverdracht. Op de dag van de gepland eigendomsoverdracht moeten alle gelden bij de notaris op de bankrekening staan. Is dit niet het geval dan kan de eigendomsoverdracht niet op deze dag plaatsvinden. In dat geval zul je een boete opgelegd krijgen van de wederpartij. Zorg ervoor dat je deze kosten dus tijdig overmaakt.

 1. Waarborgsom of bankgarantie: wat is het verschil?

In de koopovereenkomst in artikel 5 staat omschreven wanneer de waarborgsom of bankgarantie moet zijn gestort en de hoogte van het bedrag. De waarborgsom betaal je uit eigen geld en de bankgarantie koop je in bij een geldverstrekker. Kun jij voor een aantal weken 10% van de koopsom missen dan is ons advies om deze zelf te storten bij de notaris. In dit geval mailt de notaris een instructie naar je. Bij een bankgarantie belooft een derde partij om de waarborgsom voor te schieten als de koop niet doorgaat. Hiervoor teken je een aparte overeenkomst met de geldverstrekker. Gaat de koop door? Dan eindigt de overeenkomst weer. Vaak kost de bankgarantie 1% van de waarborgsom, maar sommige geldverstrekkers rekenen er minder of helemaal geen kosten voor. De notaris verrekent deze kosten bij de overdracht. Wil je een bankgarantie storten? Geef dit door aan de hypotheekadviseur die het in orde gaat maken.

 1. Inspectie van de koophuis: wat gebeurt er precies?

Voordat wij naar de notaris gaan, is het belangrijk om eerst de eindinspectie te doen bij jouw huis. Tijdens de eindinspectie zullen we de woning opnieuw bekijken, alle apparaten controleren, kijken of de cv-ketel functioneert, alle radiatoren warm worden, de toiletten goed doorspoelen, vlotters goed werken, geen lekkages vanuit kranen zijn en of kapotte ramen/ kozijnen zijn. Zaken die al stuk waren voor de aankoop en waarvan wij op de hoogte waren kunnen we niets tegen doen. Zaken die tussen aankoop en levering kapot zijn gegaan moet de verkoper laten repareren en werkende opleveren. Het kan zijn dat tijdens de eindinspectie blijkt dat iets niet werkt en of kapot is. Dan wordt er ter plekke een afspraak hierover gemaakt en genoteerd op het eindinspectieformulier. Deze formulier dient de verkoopmakelaar bij zich te hebben. Wij hebben ook altijd een formulier mee voor de zekerheid.

 1. Waar en wanneer meterstanden doorgeven bij verhuizing?

Tijdens de eindinspectie noteren we de meterstanden voor elektriciteit, gas, water, eventueel stadsverwarming (Eneco). Dit zijn jouw beginstanden en voor de verkoper de eindstanden. Je dient deze meterstanden binnen 5 dagen online door te geven aan de elektriciteits- en gasleverancier en waterbedrijf.  Geef tijdig de meterstanden door en voorkom afsluiting.

 1. Hulp bij keuze van een nutsbedrijf, internet en tv leverancier?

We werken samen met het bedrijf: Easy Nuts. Zij regelen alle woonvoorzieningen voor nieuwe huiseigenaren, zoals het selecteren van een energieleverancier, internet en tv aansluiting. Ze vergelijken alle leveranciers en geven u het beste advies. Zij kunnen u vrijblijvend bellen hierover. Wil je hier informatie over laat dit weten aan ons per email op info@nivitamakelaars.nl.

 1. Roerende zaken overnemen van verkoper

Bij de aankoop is er ook een lijst van zaken. Op deze lijst van zaken tref je een aantal kolommen. Het kolom ‘’blijft achter’’ heb je aangekocht en betaald in de koopsom. Deze spullen blijven dan ook achter in het huis en zullen we uiteraard ook controleren tijdens de eindinspectie. Soms gebeurt het dat kopers ook andere spullen overnemen. Dan staat onder kolom ‘’over te nemen’’ een aantal roerende zaken aangevinkt. Mocht je interesse hebben in deze roerende zaken kun je na ondertekening van de koopovereenkomst zelf contact opnemen met de verkoper. De gegevens van verkoper staan op pagina 1 van de koopovereenkomst. Maak een afspraak, bekijk de roerende spullen en maak een prijsafspraak met verkoper. Op de dag van de eindinspectie kun je controleren of al deze spullen ook daadwerkelijk in het huis staan en kun je ter plekke afrekenen met de verkoper.

 1. Huis nog een keer bezichtigen na ondertekening van de koopovereenkomst

Wil je het huis nog een keer bezichtigen na de ondertekening met eventueel een aannemer of om maten op te meten? Maak hiervoor een afspraak met de verkoper. De gegevens van verkoper staan op pagina 1 van de koopovereenkomst.

 1. Spreek je een andere taal dan Nederlands of ben je de Nederlandse taal niet voldoende machtig?

Volgens de Nederlandse wetgeving is het verplicht dat er beëdigde tolk aanwezig is tijdens de tekenafspraak bij de notaris. De notaris draagt ervoor zorg dat deze tolk wordt ingeschakeld. Houd rekening met extra kosten van tussen de 300 en 400 euro.
Lees voor meer informatie: https://www.tolkennet.nl/tolken-bij-de-notaris/

Voor alle overige vragen kun je bij jouw Nivita Makelaars terecht.

Benieuwd naar de

waarde van je woning?

Wij komen graag langs voor een accurate waardebepaling. Zo weet jij gelijk of je overwaarde hebt.

© 2022 Nivita Makelaars  |   Privacy beleid  |  Algemene voorwaarden